KUMPULAN MAKALAH DAN ARTIKEL

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Biantara Sunda

Kamis, 18 Maret 2010

BIANTARA

Pedaran

Biantara atawa pidato nyaeta nyarita dihareupeun balarea pikeun hiji perkara ti hiji hiji jalma atawa intansi secara lisan. Disawang tina sipatna, biantara the kaasup komunikasi saarah lantaran panyatruna aktif sedangkeun pamilon/ pamirsa mah pasif (teu aya hubungan timbal balik). Cara nepikeun biantara the rupa-rupa, aya nu cara maca naskah atawa teks, ku cara ngapalkeun naskah, ku cara langsung/ teu make naskah tapi nyatet gurat gadag nu rek ditepikeun (ekstemporan), jeung ku cara dadakan (impromptu).

Selengkapanya donload di SINI

Pasword : kemplud

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru