KUMPULAN MAKALAH DAN ARTIKEL

Subscribe via email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Tokoh Pahlawan Orang Sunda

Kamis, 01 April 2010

RAHMAT M.A.S

Tina panineungan Duduh Durahman

WAWUH jeung anjeunna teh ti taun 60-an keneh, jaman PP-SS (Paguyuban Pangarang Sastra Sunda) nu dipingpin ku Ajip Rosidi, memeh jadi Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda, PP-SS ayeuna. Riungan teh sok diayakeun di Gang Asmi, bumina Ajip Rosidi (mimindengna) jeung di bumina SA Hikmat (Tb. Subur Abdurahman, (1918-1971). Harita ge Rahmat M.A.S (sok disebat Ermas) sering ngaluuuhan riungan-riungan PP-SS sarta bari sok cacarita nepikeun gagasanana, ngeunaan kagiatan nulis jeung penerbitan. Lian ti ngarang, Ermas harita jadi Direktur NV Ganaco/Masa Baru/Sanggabuana, jeung direktur “CV Pusaka Sunda” anu ngahususkeun ngaluarkeun buku-buku dina basa Sunda, pangpangna sastra
Selngkapanya Donload di SINI

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru